بخش سپاهان اصفهان بازیکن فوتبال فوتبالی

بخش: سپاهان اصفهان بازیکن فوتبال فوتبالی خداحافظی تیم سپاهان هادی عقیلی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان, ارزیابی مثبت از روند موجود ، نقدینگی

به گزارش ایسنا، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران همچنان به روند فزاینده خود ادامه می دهد. این شاخص در حدود دو سال اخیر یعنی از آذر ماه ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۶

۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان, ارزیابی مثبت از روند موجود ، نقدینگی

نقدینگی؛۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان/ ارزیابی مثبت از روند موجود

عبارات مهم : مرکزی

حجم نقدینگی در آخر آذرماه تا ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان پیش رفت.

به گزارش ایسنا، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران همچنان به روند فزاینده خود ادامه می دهد. این شاخص در حدود دو سال اخیر یعنی از آذر ماه ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۶ تا ۵۲۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده و از ۹۲۵ هزار میلیارد به ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

جزئیات آماری که بانک مرکزی راجع به تغییرات نقدینگی منتشر کرده هست، نشان می دهد با وجود رشد نقدینگی، از سرعت رشد آن کم شده است هست. رشد نقدینگی در آذرماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته ۲۲ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۵.۳ درصد بوده است در حالی که درصد رشد آن در آذرماه ۱۳۹۵ به آذر ۱۳۹۴ حدود ۲۸.۱ درصد و در آذر سال قبل نسبت به اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۶.۵ درصد بوده است.

۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان, ارزیابی مثبت از روند موجود ، نقدینگی

میزان نقدینگی از آخر سال قبل که ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده است بود تا آخر ۹ ماه اول امسال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در فاصله آبان تا آذرماه تا ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد.

از ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی ثبت شده است ۱۷۳ هزارمیلیارد تومان را پول و بیش از ۱۲۷۱ هزار میلیارد تومان آن را شبه پول که عمده آن سپرده های بانکی هست، تشکیل می دهد.

به گزارش ایسنا، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران همچنان به روند فزاینده خود ادامه می دهد. این شاخص در حدود دو سال اخیر یعنی از آذر ماه ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۶

درحالی روند رشد نقدینگی مورد انتقاد کارشناسان است که مسئولان بانک مرکزی رشد آن در امسال را مثبت ارزیابی کرده اند. در این زمینه مهدی زاده-مدیر اداره بررسی های و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی -رشد نقدینگی در امسال نسبت به سال گذشته و قیمت رشد کمتر آن را مثبت ارزیابی کرده است.

اخیرا بانک مرکزی پیش فروش سکه را نیز در دستور کار قرار داده است و در کنار تاکید کارشناسان مبنی بر اقدام این بانک جهت کنترل نقدینگی، مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نیز عنوان کرده است که همواره در آخر سال فشار نقدینگی وجود دارد و پیش فروش سکه می تواند به کنترل زیاد آن کمک کند.

واژه های کلیدی: مرکزی | اقتصادی | حجم نقدینگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs