بخش سپاهان اصفهان بازیکن فوتبال فوتبالی

بخش: سپاهان اصفهان بازیکن فوتبال فوتبالی خداحافظی تیم سپاهان هادی عقیلی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نگاه ما جهت حل پرسشها به داخل است / روحانی

نامزد دوازدهمین دوره انتخحابات ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیتهای بی شمار داخلی گفت: جهت حل پرسشها نگاه ما به داخل و توانمندی ملت کشور عزیزمان ایران است.

نگاه ما جهت حل پرسشها به داخل است / روحانی

روحانی: نگاه ما جهت حل پرسشها به داخل است

عبارات مهم : فناوری

نامزد دوازدهمین دوره انتخحابات ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیتهای بی شمار داخلی گفت: جهت حل پرسشها نگاه ما به داخل و توانمندی ملت کشور عزیزمان ایران است.

به گزارش مهر به نقل ازصدا و سیما، حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی راجع به نظر وی اطراف فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر قول نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری جهت بازکردن پرسشها مردم با نگاه به درون مرزها گفت: توصیه بسیار مهمی را مقام معظم رهبری در روز مبعث تاکید فرمودند؛ البته ایشان پیش از این هم تاکید فرموده بودند که ما جهت حل پرسشها کشور نگاهمان باید به درون خود، ملت خودمان، جوانان خودمان و نیز به فناوری و سرمایه های داخلی خود باشد.

نگاه ما جهت حل پرسشها به داخل است / روحانی

نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری افزود: من قبلا هم گفتم و الان هم تاکید می کنم که همواره نگاه ما اول به آسمان است و رحمت و لطف خدا و بعد به ملت بزرگ و عزیزمان.

وی با اشاره به اینکه مردم ما قادر هستند پرسشها را خود حل کنند گفت: ما باید از فناوری و سرمایه دیگران استفاده کنیم.

نامزد دوازدهمین دوره انتخحابات ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیتهای بی شمار داخلی گفت: جهت حل پرسشها نگاه ما به داخل و توانمندی ملت کشور عزیزمان ایران است.

نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری افزود: مقصود مقام معظم رهبری این نیست که از فناوری و سرمایه خارجی استفاده نکنیم.

روحانی گفت: مقام معظم رهبری همواره تاکید فرمودند سرمایه گذاری باید جهت رشد کشورمان و اشتغال جوانان و صادرات غیر نفتی باشد.

وی افزود: اکنون طرح های ما در قراردادها با خارجی ها بر همین مبناست.

نگاه ما جهت حل پرسشها به داخل است / روحانی

روحانی با اشاره به اینکه باید از فناوریهای خارجی استفاده کرد گفت: مقصود این است که ما چشم طمع و یا چشم امیدمان به بیرون مرزها نباشد.

وی گفت: داخل کشور ما دارای سرمایه های بسیار عظیم و بزرگی است و یکی از این سرمایه ها این است که قدرت جذب سرمایه گذاری خارجی را داریم و این جزء قدرتهای داخلی ما است.

نامزد دوازدهمین دوره انتخحابات ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیتهای بی شمار داخلی گفت: جهت حل پرسشها نگاه ما به داخل و توانمندی ملت کشور عزیزمان ایران است.

روحانی افزود: اگر کشور قدرتمند نباشد و جذب فناوری نکند دیگران در کشور شروع به تولید می کنند.

وی گفت: ولی جوانان ما فناوری را جذب می کنند، مردم ما سرمایه را جذب می کنند و ما شاهد پیشرفت کشورمان خواهیم بود.

نگاه ما جهت حل پرسشها به داخل است / روحانی

این نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: همانطوری که در سال 95 دارای رشد بسیار خوبی بودیم انشاء الله در سال 96 هم همان مسیر را ادامه می دهیم با اشتغال زیاد و تولید بالاتر.

واژه های کلیدی: فناوری | فناوری | حسن روحانی | ریاست جمهوری | سرمایه گذاری | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs