بخش سپاهان اصفهان بازیکن فوتبال فوتبالی

بخش: سپاهان اصفهان بازیکن فوتبال فوتبالی خداحافظی تیم سپاهان هادی عقیلی

گت بلاگز اخبار پزشکی درخواست شرکت نظام پزشکی جهت برگزاری جلسه فوق‌العاده در شورای عالی بیمه

رییس کل شرکت نظام پزشکی، مصوبه روز گذشته هیات وزیران راجع به رشد 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی را مبهم خواند و به آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال گذشته مبنی بر لحا

درخواست شرکت نظام پزشکی جهت برگزاری جلسه فوق‌العاده در شورای عالی بیمه

درخواست شرکت نظام پزشکی جهت برگزاری جلسه فوق العاده در شورای عالی بیمه

عبارات مهم : منابع

رییس کل شرکت نظام پزشکی، مصوبه روز گذشته هیات وزیران راجع به رشد 5 درصدی تعرفه های پزشکی را مبهم خواند و به آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال گذشته مبنی بر لحاظ ساز و کاری جداگانه جهت تعیین تعرفه های بخش شخصی اشاره کرد و گفت: اگر این رشد 5 درصدی، بخش شخصی را نیز مشمول بر می شود، برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی بیمه و بازبینی جدی در آن را خواستاریم؛ ضمن اینکه این رشد تعرفه ای ناچیز در بخش دولتی هم طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

دکتر علیرضا زالی در گفت وگو با ایسنا، در این باره افزود: با گذشت سه ماه و تاخیر قابل توجه در اعلام تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 96، علیرغم آنکه سناریوهای تعرفه ای در انتهای سال گذشته آماده بود، تعرفه های امسال هم با سه ماه تاخیر اعلام شد؛ این درحالیست که این تاخیر زمانی همواره پرسشها قابل توجهی را در بحث تمشیت مالی موسسات بهداشتی و درمانی متفاوت در سراسر کشور ایجاد کرده هست. تجربه نیز نشان داده که هم بخش دولتی و هم شخصی امکان اینکه بتوانند معوقات ناشی از تاخیر در اعلام تعرفه ها را دریافت کنند، نداشته اند و به این ترتیب امسال هم عملا یک فصل کاری از سال 96 را با تعرفه های گذشته سپری کردیم که قطعا آثار خاص خود را خواهد داشت.

درخواست شرکت نظام پزشکی جهت برگزاری جلسه فوق‌العاده در شورای عالی بیمه

ابهام در مصوبه روز گذشته هیات وزیران

وی با بیان اینکه مصوبه روز گذشته هیات وزیران در ارتباط با تعرفه های درمانی ابهام آلود و مبهم است و مشخص نیست که تنها مربوط به تعرفه های دولتی است یا شخصی را هم مشمول بر می شود، افزود: در آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال 95 که به امضای اعضای شورای عالی نیز بیمه رسید، قرار بر آن بود که تعرفه های بخش شخصی با ساز و کار و روش های متفاوت و به صورت منفک از تعرفه های بخش دولتی تعیین و ابلاغ شود. بنابراین بر اساس این مصوبه شورای عالی بیمه، تعرفه هایی که عصر روز گذشته اعلام شده است صرفا باید مشمول بر بخش دولتی باشد و پیشنهاد و سناریویی در رابطه با بخش شخصی هنوز در شورای عالی بیمه به اجماع نظر نرسیده که بخواهد به هیات وزیران ارسال شود. در مجموع هنوز هیچ براق سازی از سوی مصادر ذیربط مبنی بر اینکه این تعرفه ها مربوط به بخش شخصی هم می شود یا خیر، صورت نگرفته است.

چالشی جدی جهت طرح تحول نظام سلامت

رییس کل شرکت نظام پزشکی، مصوبه روز گذشته هیات وزیران راجع به رشد 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی را مبهم خواند و به آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال گذشته مبنی بر لحا

رییس کل شرکت نظام پزشکی افزود: از طرف دیگر نیز این رشد تعرفه ای حتی جهت بخش دولتی هم قلیل و اندک خواهد بود و به نظر می رسد طرح تحول سلامت را با چالش های جدی روبرو خواهد کرد؛ آیا که بارها اعلام کردیم جهت تعمیق طرح تحول نظام سلامت نیازمند برقراری منابع پایدار، ثبات منابع و زیاد کردن منطقی و متوازن این منابع هستیم؛ آیا که بخش عمده ای از منابع طرح تحول نظام سلامت از مکانیسم های بیمه ای و از طریق بحث های تعرفه ای حاصل می شود و به همین علت این رشد اندک، طرح تحول را با چالش مواجه خواهد کرد.

زالی ادامه داد: ضمن اینکه باید پذیرفت حداقل در بخش دولتی بخشی از این پنج درصد، سهم دارو و تجهیزات خواهد بود. بنابراین بازتوزیع مابقی آن در ویزیت و هتلینگ و عوض کردن ضرایب مربوطه، بسیار اندک خواهد بود که می تواند بسیار آسیب رسان باشد.

رییس کل شرکت نظام پزشکی یکی از دستاوردهای دولت یازدهم که بر اساس اجماع کارشناسی بین دستگاه های ذیربط حاصل شد را توافقی دانست که در جهت متد ارایه خدمات در بخش دولتی و شخصی صورت گرفته بود و افزود: این رشد اندک تعرفه ای عملا ما را از مسیر مهم قیمت تمام شده است خدمات دورتر خواهد کرد. این رشد اندک علاوه بر آثار زیانبار وکوتاه مدت، اصل مترقی “قیمت تمام شده است خدمات” را که حداقل در دولت یازدهم یکی از منیفست های اساسی سیاتگذاری مورد توجه دستگاه های متفاوت بود را دستخوش آسیب خواهد کرد.

درخواست شرکت نظام پزشکی جهت برگزاری جلسه فوق‌العاده در شورای عالی بیمه

وی اوضاع فعلی بخش های دولتی را به گونه ای خواند که نیازمند رشد منطقی و متوازن تعرفه ها هستند و افزود: با توجه به اینکه تقریبا در آذرماه سال گذشته مباحث تعرفه ها در بخش دولتی و شخصی مطرح بود، شرکت های بیمه گر از همان ماه وقت کافی داشتند که قبل از فصل بودجه تلاش کرده و منابع ارزش را به گونه ای طراحی کنند که امروز مجددا با این چالش و سناریوی تلخ مواجه نباشیم. فرض بر شرکت های بیمه گر این بود که تلاش کنند تا به شکل های متفاوت، منابع خود را جهت رشد منطقی تعرفه ها حداقل در بخش دولتی طراحی کنند. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و باز هم کمبود منابع بیمه ای موجب شد که ما با رشد غیرواقعی تعرفه ها حداقل در بخش دولتی روبرو باشیم.

زالی ادامه داد: بنابراین پیشنهادمان آن است که با توجه به ضرورت اجرای طرح تحول نظام سلامت و نیاز به منابع مستمر و دینامیک جهت تحقق فازهای طرح متفاوت آن که اخیرا نیز به وسیله ریاست محترم جمهور مورد تاکید قرار گرفته هست، این رشد تعرفه ای ناچیز مورد بازبینی قرار گیرد.

رییس کل شرکت نظام پزشکی، مصوبه روز گذشته هیات وزیران راجع به رشد 5 درصدی تعرفه‌های پزشکی را مبهم خواند و به آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال گذشته مبنی بر لحا

ماجرای مصوبه شورای عالی بیمه جهت تعیین تعرفه های بخش دولتی و خصوصی

وی افزود: بر فرض اینکه این رشد ناچیز جهت بخش شخصی هم باشد، آینده نگری ما آن است که کاملا مورد اعتراض همکاران قرار خواهد گرفت؛ آیا که بخش شخصی در سال های اخیر پرسشها بسیار جدی در حوزه اقتصادی داشته و هیچ گونه دریافتی از منابع دولتی در سال های اخیر نداشته و هیچ سوبسیدی را از منابع خاص دولتی دریافت نمی کند. بخش های شخصی امروز با زحمت توانسته سرپا بایستد و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته هست. اگر رشد منطقی تعرفه ها در مورد آنها صورت نگیرد، ضربه سنگینی به اقتصاد بخش شخصی وارد خواهد شد.

رییس کل شرکت نظام پزشکی تاکید کرد: درخواست مان آن است که در رابطه با تعرفه های بخش شخصی حتما بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه عمل شود. سناریوی پیشنهادی ما مشخص است که باید مجددا در شورای عالی بیمه مطرح و مورد تصویب قرار گیرد و بعد از آن هم به هیات وزیران ارسال شود. باز هم تاکید می کنم که طبق مصوبه شورای عالی بیمه، جهت اعلام تعرفه های بخش دولتی و شخصی 96 باید در دو بخش منفک و تفکیک شده است عمل شود.

درخواست شرکت نظام پزشکی جهت برگزاری جلسه فوق‌العاده در شورای عالی بیمه

وی افزود: اگر این رشد اندک تعرفه ای به بخش شخصی تسری یابد، آسیب های جدی را خواهد داشت؛ نخستین عنوان آن است که بی تردید رشد غیرمنطقی تعرفه ها بویژه در بخش شخصی به شدت در کیفیت خدمات در سال 96 تاثیرگذار خواهد بود. شرط حفظ، تضمین و ارتقای کیفیت خدمات درمانی، تامین مناسب منابع و رشد منطقی و متوازن تعرفه ها خواهد بود. همین اکنون هم بیمارستان ها و مراکز متفاوت بهداشتی درمانی با پرسشها جدی دست و پنجه نرم می کنند و امیدوار بودند در سال 96 نگاه منطقی تری به تعرفه ها صورت گیرد. در صورت تسری این رشد پنج درصدی به بخش خصوصی، آینده نگری می شود که بخش مهمی از مراکز بهداشتی درمانی و تشخیصی شخصی در سال 96 از مدار ارایه خدمات خارج شوند و نتوانند روی پای خود بایستند.

خطر بروز تعرفه های غیررسمی

وی همچنین هشدار داد: اگر رشد منطقی و متوازن تعرفه ها صورت نگیرد، شاهد بروز تعرفه های غیررسمی خواهیم بود؛ این درحالیست که دولت تلاش کرد با نگاه منطقی تر به تعرفه ها، انتظام تعرفه ای را ایجاد کند و اگر به صورت منطقی به این عنوان توجه نشود، این انتظام تعرفه ای خدشه دار خواهد شد که جهت مردم و جامعه پزشکی آسیب جدی خواهد بود.

درخواست برگزاری جلسه فوق العاده در شورای عالی بیمه

رییس کل شرکت نظام پزشکی افزود: اگر این رشد تعرفه ای به بخش شخصی هم تسری یافته هست، نظرمان آن است که در مناسب ترین وقت مورد بازبینی قرار گیرد و درخواست برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی بیمه را جهت این عنوان داریم. ضمن اینکه با توجه به ابهامات مصوبه روز گذشته هیات وزیران، حتی اگر این رشد تعرفه ای تنها مربوط به بخش دولتی باشد نیز طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و جهت صیانت از اصل طرح تحول، این رشد در بخش دولتی هم نیازمند بازبینی است.

وی ادامه داد: تقریبا در طول 10 سال اخیر، کمترین میزان رشد تعرفه ها همین رشدی بود که عصر روز گذشته اعلام شد. از طرفی هم بعضی از گروه های پزشکی دچار کم کردن تعرفه ها شدند؛ این درحالیست که با توجه به جلسه ای که هفته گذشته در شرکت مدیریت و برنامه ریزی کشور داشتیم، توافق شد که بدون هماهنگی با انجمن های ذیربط، مداخله های تقلیلی تعرفه ای صورت نگیرد و این کم کردن رشد تعرفه های بعضی از گروه ها در مصوبه روز گذشته هیات دولت جای تعجب دارد.

رییس کل شرکت نظام پزشکی در آخر صحبت هایش گفت: در مجموع ابهاماتی در این مصوبه وجود دارد که نیازمند براق سازی است و درخواست مان آن است که شورای عالی بیمه نسبت به تعیین وظیفه تعرفه های بخش شخصی اقدام کند. همچنین حتما بازبینی در تعرفه های بخش دولتی در دستور کار قرار گیرد.

واژه های کلیدی: منابع | پزشکی | روز گذشته | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs